Przesyłanie dokumentów do ZUS – aktualizacja certyfikatu PE-2-ZUS-EWD

Certyfikat ZUS „PE-2-ZUS-EWD” jest niezbędny do przekazywania dokumentów elektronicznych do ZUS. Z dniem 11.10.2018 wygasa dotychczasowy certyfikat, należy zaktualizować program PŁATNIK i pobrać nowy certyfikat.